science

Big data for peace

< Terug naar overzicht

Hoe kunnen we Big data gebruiken voor vrede en veiligheid?

Elke dag worden er nieuwe tools gecreëerd om de nog altijd groeiende informatiestromen van onder andere social media en online databases te kunnen lezen en begrijpen. Maar kan deze Big data niet worden ingezet voor vrede en veiligheid? Als we tools combineren, zoals bijvoorbeeld Twitter of Facebook, met informatie over de agricultuur en economie, kan dit dan helpen bij het oplossen van conflicten?

In de meeste gevallen wordt Big data gebruikt om trends te doorzien en en voorspellingen te maken, zoals bijvoorbeeld bij het weer. Het Peace Informatics Lab gaat een stapje verder en vraagt zich af of er geen patronen en correlaties te vinden zijn tussen bepaalde factoren, waar nog nooit eerder aan is gedacht. Dus (hoe) kunnen we onze aannames laten varen en zo vernieuwende en misschien wel verbazingwekkende resultaten te boeken?

Foto boven: Pedro-Ribeiro-Simões
Foto’s onder: Norimutsu Nogami en Vivere Libero

English Summary

NHF14 8+5b Big data for peace foto norimutsu nogami

NHF14 8+5b Big data for peace foto vivere libero. jpg

How to use big data for peace and security?

Every day new tools are created to read and understand the ever-growing information streams of social media and online databases. But can’t we use this big data for peace and security purposes? If we combine tools, like twitter or facebook, with information about agriculture or economics, can we contribute to the solution of conflicts?

In most cases, big data is used to grasp trends and make predictions, like weather forecasts. The Peace Informatics Lab takes it a step further and researches if we can find correlations and patterns between certain factors that haven’t been looked at before. So (how) can we let go of our presumptions and discover new and perhaps astonishing results?