art

#deathinstructions

Erasmus Podium

23.30


Meer over Maria Metsalu

< Terug naar overzicht

#deathinstructions is een nieuw werk van Maria Metsalu, dat op het New Horizons Festival in première zal gaan.

Metsalu is een jonge, veelbelovende choreografe en performer uit Estland. #deathinstructions is een vervolg op Metsalu’s laatste solo ‘Th € lif € en d € ath van Maria Balkana waarin ze een levensverhaal vertelt: de creatie van zowel een personage als een ‘brand’, ontstaan in de chaos tussen virtualiteit en werkelijkheid.

Metsalu’s werk wordt gekenmerkt door een rijke schakering aan invalshoeken, zoals de wijze waarop zij zichzelf presenteert en wordt gerepresenteerd in de sociale media en de overvloed aan informatie. Bovendien is zij geïnteresseerd in zaken als hoe chaos kan worden gecombineerd met gedisciplinieerde lichamelijkheid, hoe naaktheid en fetishen worden geconstrueerd rond noties van vrouwelijkheid, maar bijvoorbeeld ook in de mechanica van machines.

Ze is uitgenodigd door het New Horizons Festival omdat ze een van de meest interessante exponenten is van de nieuwste generatie choreografen/performers: bij Metsalu zijn virtuele zaken als Big Data, internet en sociale media niet alleen maar een inspiratiebron voor het werk, maar zij laat werk, leven, virtualiteit en werkelijkheid steeds meer met elkaar verweven raken.

Tijd: 23.30-00.00 uur

Foto: Afbeelding Tumblr van Maria Metsalu Video

English Summary

#deathinstructions is a new work by promising young choreographer and performer from Estonia Maria Metsalu, that will premiere at the New Horizons Festival. It is a sequel to Metsalu’s last solo Th € lif € and d € ath of Maria Balkana in which she narrates a life story: the creation of both a character as well as a brand, originated in the chaos between virtuality and reality.

Metsalu’s work is characterized by a rich variety of perspectives, such as the way in which she presents herself and is represented in the social media and the overabundance of information. Moreover, she is interested in things like how chaos can be combined with disciplined physicality, nudity and fetishes that are constructed around notions of womanhood, but also in the mechanics of machines.

She has been invited by the New Horizons Festival because she is one of the most interesting exponents of the latest generation of choreographers / performers: for Metsalu the virtual, like Big Data, Internet and social media are not just a source of inspiration for her work, but she lets work, life, virtuality and reality become increasingly intertwined with each other.