art

Office for Lost and Found Data

< Terug naar overzicht

Je data kwijt? Bezoek Office for Lost and Found Data!

Andrea Jellina Grevink opent haar bureau voor gevonden en verloren data op het New Horizons Festival. Ben je data kwijtgeraakt, per ongeluk of door een hack, of heb je misschien emails gekregen die niet voor jou waren bestemd? Andrea Jelina verzamelt en adviseert!

Het hacken van haar Gmailaccount vormde voor Grevink het startpunt voor een speurtocht op internet om zo de gehackte mail terug te vinden. Via allerlei telefoongesprekken kwam zij op het spoor van haar hacker en de locatie waarvandaan de hack is gepleegd. Haar doel is uiteindelijk om naar deze locatie in de Verenigde Staten te gaan om haar gehackte mailtjes op te eisen.

Het lijkt een ludieke grap, maar deze kunstenares heeft daadwerkelijk een diepgravend onderzoek gedaan naar verloren digitale data en de mogelijkheden om deze data zichtbaar te maken en te beschrijven. In eerste instantie presenteert zij alle stappen van haar persoonlijke onderzoek minutieus een installatie, waarbij ervaringen en resultaten samen komen, in tweede instantie wil zij met haar ‘bureau’ en website http://www.lost-founddata.com in meer algemene zin zichtbaar maken wat er met verloren data zoal gebeurt. Het valt in ieder geval niet om je eigen data terug te vinden in de grote data berg!

English Summary

Office for Lost and Found Data
During New Horizons Festival Andrea Jellina Grevink will open her office for lost and found data. Did you lose data by accident of got hacked? Or maybe you received emails that were not mend for your eyes? Andrea Jellina collects and gives advise.

It seems a funny joke, but this artist has actually done a thorough study of lost digital data, and the ability to make this data visible and described. Initially, she presents all the stages of her personal research with an installation in which experiences and results come together. In the second place she wants, with her ‘office’ and website http://www.lost-founddata.com,  to visualize what’s going on with lost data’s. It is difficult in any case to find you own big data in the large data storage!