science

SocialGlass

< Terug naar overzicht

Your City Through the Social Media Lens

De wereld verstedelijkt in een enorm tempo. Op dit moment, woont meer dan 50% van de wereldbevolking in steden. In 2050 zal ongeveer 70% van de mensen op aarde zichzelf identificeren als stedelingen. Maar in Europa hebben we dit percentage al bereikt.

Daarom is het verstrekken van een meer duurzame en veerkrachtige stedelijke omgeving noodzakelijk, om de kwaliteit van het leven in de huidige en toekomstige steden te behouden/verbeteren.

Maar wat weten we eigenlijk over onze steden, hun problemen, hun evolutie en hun burgers? Kan sociale media helpen om een beter begrip van onze stedelijke omgeving te krijgen? Hoe kan jij een actieve deelnemer in de verbetering van jouw stad zijn?

SocialGlass is een instrument gericht op het verbeteren van ons vermogen om te voelen, te interpreteren en te begrijpen van de stadse omgeving. SocialGlass combineert openbare informatie met user-generated data van sociale media, zoals Twitter, Instagram, Foursquare, en andere online bronnen.

Dankzij de kracht van de crowd-gegenereerde kennis kan SocialGlass jou en besluitmakers zinvolle inzichten geven over de dynamiek van de stad.

Tijdens het festival kan je op een kaart zelf aangeven wat wel of niet goed werkt in Rotterdam! Heb jij vragen over Rotterdam? Vraag het Stads Orakel! Maar weet jij ook de vragen van het Orakel goed te beantwoorden over Rotterdam?

Verken de stad door de lens van sociale media! Meer info over SocialGlass.

 

English Summary

SocialGlass: Your City Through the Social Media Lens
The world is urbanizing at a tremendous rate. Currently, more than 50% of the world’s population lives in cities. By 2050, about 70% of the people living on the planet will identify themselves as city dwellers. Yet, in Europe we have already reached this percentage.

Therefore, providing more sustainable and resilient urban environments is imperative to the quality of life in current and future cities. But, what do we really know about our cities, their problems, their trends, and their citizens? Can social media offer a better understanding of our urban environment? How can you become an active participant in the improvement of your city’s well-being?

SocialGlass is a tool aimed at enhancing our ability to sense, interpret, and understand city environments. SocialGlass combines publicly available information (e.g. CBS, NDW etc.) together with user-generated data from social media, such as Twitter, Instagram, FourSquare, and others.

Thanks to the power of crowd-generated knowledge, SocialGlass can provide you and decision makers with meaningful insights about the dynamics of your city.

Explore the city through the lens of social media! Discover more about the SocialGlass.