science

Wat weet de stad van jou?

< Terug naar overzicht

Door de vooral online ontwikkelingen is het de afgelopen decennia steeds ‘makkelijker’ voor instanties om gegevens vast te leggen. Vaak zonder dat je er bewust van bent, sta je geregistreerd in vele databases van de overheid.

De Belastingdienst, het CBR, de waterschappen, het donorregister zijn een aantal voorbeelden van overheidsdiensten die gegevens verzamelen en in steeds grotere mate uitwisselen.

Waardoor je af gaat vragen wat de Nederlandse overheid allemaal wel niet over je weet? Welke gegevens worden opgeslagen waarover de overheid en aan de overheid gelieerde organisaties beschikt? Hoe, wanneer en door wie worden ze gebruikt, met welk doel, en wat zijn de gevolgen? Hoe vindt het toezicht daarop plaats, gaat dat goed, of vaak mis? Mogen we ze zelf inzien, en waar nodig wijzigen?

Deze vragen worden steeds belangrijker en zijn steeds meer voer voor krantenberichten, gesprekken met experts, televisie en internet, waardoor een onbehaaglijk gevoel over de datahonger van de overheid kan ontstaan. Joey de Jong werkte bij de Waag Society aan het project Open Kaart, waar ze een website hebben ontwikkeld om dit inzichtelijk te maken.

Beantwoord een aantal vragen en kom erachter bij hoeveel instanties jij bekend bent en wat hier eventueel mee gebeurt!

Foto boven: Kevin Dooley
Foto onder: nolifebeforecoffee 2006

English Summary

NHF14_9_credits_nolifebeforecoffee 2006

The online developments in the past decennia made it easier for organizations to register data. Without knowing it, you’re registered in lots of government databases.

Tax services, water boards, the driving standards agency, donor registration.. there are numerous examples of (government) organizations that collect and exchange data.

It makes you wonder what the government and semi-governmental agencies know about you. Which information is stored? How, when and by whom can this data be used and what does that mean? How is this supervised and how often does this go wrong? Can we access our own data and change it if necessary?

These questions gain in importance and are the starting point of more and more newspaper articles, expert meetings, television shows and internet discussions. An unpleasant feeling about the government’s hunger for data arises.
Joey de Jong (Waag Society) works on the project Open Kaart (being honest) where they have built a website to make comprehensible what actually happens to your data. Answer a few questions and discover how many agencies know you and what happens with your information.